icon-arrow-right
HomeNieuws Team NoordDok bouwt met BIM

Team NoordDok bouwt met BIM

Actueel

Twee jaar geleden werd NieuwDok op het NDSM-terrein in Amsterdam opgeleverd. Nu, twee jaar later, is Paul Krijnen met zijn team bezig NoordDok ertegenaan te bouwen.

 

 

11391 NoordDok

‘Het bouwen tegen een ander gebouw aan, vergt vooral duidelijke communicatie met de gebouweigenaren. In tegenstelling tot wat je zou verwachten is dit project bouwtechnisch gezien niet de grootste uitdaging,’ aldus Paul Krijnen, projectleider van Kondor Wessels Amsterdam. ‘Daarentegen zijn de locatie en alle factoren waar je mee te maken hebt, de elementen die zorgen voor uitdaging!’

 

 

BIM

Binnen Kondor Wessels Amsterdam is het streven om voor alle nieuwbouwprojecten BIM (building information modeling) in te zetten, zo ook voor NoordDok. Paul is al bijna 10 jaar werkzaam bij Kondor Wessels Amsterdam, waarvan ruim vier jaar als projectleider. Hij heeft zich vooral beziggehouden met projecten waarbij BIM (nog) niet gebruikelijk is. Hij wordt dan ook erg enthousiast van de toegevoegde waarde van het BIM-concept.

 



11391 NoordDok BIM

Vroegtijdig anticiperen

Paul laat een 3D-schaalmodel zien waarbij met een druk op de knop een dwarsdoorsnede van het gebouw wordt getoond. ‘Met BIM worden mogelijke uitdagingen al in een vroeg stadium getackeld tijdens een tweewekelijkse clash-bespreking. Tijdens deze bespreking schuiven alle partijen aan die op dat moment een bijdrage leveren aan het bouwproces, zoals de werkvoorbereider, architect, constructeur, installateur en opdrachtgever.’

 

 

Teamwork

De projectleider geeft aan dat hij voor de foto graag samen met het bouwteam van Noorddok wordt vastgelegd. ‘De gezamenlijkheid is heel kenmerkend voor ons: we zijn een platte organisatie en we werken met een klein team aan Noorddok. Dat doen we écht samen: bij zowel uitdagingen als successen staan we naast elkaar. Ik vind het persoonlijk erg leuk om binnen een team iets te realiseren wat voldoet aan ieders verwachtingen.’

Het bouwteam zal tot begin 2020 bezig zijn met het realiseren van deze starterswoningen.

+