icon-arrow-right
HomeBewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Koninklijke VolkerWessels is een van de initiatiefnemers van Bewuste Bouwers. Dit is een gedragscode voor bouwplaatsen, met als doel imagoverbetering en professionalisering van het omgevingsmanagement. Als onderneming van VolkerWessels hanteren wij deze gedragscode op de bouwplaats. De bouwplaats is ons visitekaartje!

Bewuste Bouwers

Als bouwer zijn wij ons bewust van het feit dat wij overlast voor de omgeving veroorzaken. Overlast is hoe dan ook vervelend. Aanpakken van de oorzaak is de meest effectieve manier om overlast te beperken, maar is echter niet altijd mogelijk. Het vergroten van de acceptatie van overlast draagt in positieve zin bij aan de beleving ervan. Overlast heeft een "gevoelstemperatuur". We storen ons nu eenmaal minder aan overlast die we verwachten en waarvan we weten wat het veroorzaakt en hoe lang het duurt. Wij managen deze verwachting door met een vooruitziende blik stelselmatig te communiceren met de omgeving. Wij denken altijd een aantal stappen vooruit. Wij richten het contact met onze omgeving zo in, dat een soepel lopende informatiecyclus ontstaat.

Hieronder geven wij in onze visie weer ten aanzien van de gedragscode van Bewuste Bouwers:

 

Bewust, aanspreekbaarheid:

 • Contactmogelijkheid voor de omgeving middels een telefoonnummer;
 • Posters en banner van Bewuste Bouwers zijn zichtbaar geplaatst op de bouwplaats;
 • De contactgegevens staan vermeld op het bouwbord;
 • Reclame op de bouwplaats is in uniforme huisstijl.

 

Bewust, communicatie en klachtenafhandeling:

 • Bij de start van de bouw informeren wij de omgeving middels een brief;
 • Wij informeren de omgeving middels digitale nieuwsbrieven;
 • Bij specifieke overlast communiceren wij dit met de omgeving, het soort hinder, het tijdstip, de tijdsduur en plaats van hinder worden duidelijk aangegeven;
 • Wij hebben een klachtenprocedure voor klachten van de omgeving;
 • De projectleider is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van de omgeving;
 • Wij nemen maatregelen ter voorkoming van herhaling van klachten;
 • Klachten worden gerapporteerd aan de opdrachtgever in de bouwvergadering;
 • Complimenten van de omgeving worden met medewerkers gedeeld;
 • Er is een digitale klachten- en/of ideeënbus.

 

Veilig, omgevingsveiligheid:

 • De toegangswegen naar de bouwplaats zijn goed aangegeven;
 • Wij plaatsen waarschuwingsborden voor voetgangers en andere weggebruikers;
 • Wij houden er rekening mee dat voetgangers en fietsers op een veilige manier langs de bouwplaats kunnen lopen en fietsen;
 • Wij zorgen dat straatnaam- en verkeersborden goed zichtbaar blijven;
 • Aan- en afvoer van goederen wordt zodanig georganiseerd dat overlast voor de omgeving wordt geminimaliseerd en de veiligheid wordt gewaarborgd;
 • In de projectflyer is een routebeschrijving opgenomen.

 

Veilig, bezoekersveiligheid:

 • Wij zijn VCA** -gecertificeerd;
 • Wij geven duidelijk aan waar de uitvoerder zich bevindt;
 • Bezoekers en leveranciers kunnen de uitvoerder veilig bereiken;
 • Er is een AED (defibrillator) aanwezig op de bouwplaats;
 • De aanwezigheid van een AED is zichtbaar vanaf de openbare weg (bordje).
 • Wij stellen helmen en veiligheidsschoenen ter beschikking voor bezoekers;
 • Bezoekers krijgen een veiligheidsinstructie voordat de bouwplaats wordt betreden;
 • Bezoekers mogen alleen onder begeleiding de bouwplaats betreden.

 

Verzorgd:

 • Afval zit in containers en deze zijn voorzien van aanduidingen van het soort afval;
 • Machines en materialen zijn opgeslagen en opgeruimd en waar nodig afgedekt;
 • Materialen en machines bevinden zich binnen de grenzen van de bouwplaats op een stabiele ondergrond;
 • Wegen en toegangswegen zijn schoon en vrij van modder en/of stof;
 • Er wordt ook rondom het bouwterrein opgeruimd, zelfs als het afval niet van de bouwplaats afkomstig is;
 • Wij proberen het aanbrengen van graffiti te voorkomen, lukt dit echter niet dan wordt dit na het aantreffen direct verwijderd.

 

Milieu:

 • 2 keer per jaar houden wij een toolbox over een milieugericht onderwerp;
 • Wij hebben oog voor flora en fauna op de bouwplaats;
 • Wij stellen bij aanvang van het project een projectdoelstelling op voor de CO2-emissie en zullen deze maandelijks bewaken;
 • Ons beleid is er op gericht met lokale onderaannemers en leveranciers te werken;
 • Wij maken op de bouwplaats gebruik van elektra dat is opgewekt met Nederlandse windenergie.

 

Sociaal:

 • Bouwplaatsmedewerkers zijn op de hoogte van deelname aan de Bewuste Bouwers;
 • Medewerkers zijn correct gekleed; dat wil zeggen onbeschadigde kleding, het bovenlichaam is bedekt en de helm is niet bestickerd met uitzondering van bedrijfslogo of BHV;
 • In de bouwplaatsregels is opgenomen dat schreeuwen, grof taalgebruik en onfatsoenlijk gedrag tegenover publiek niet wordt getolereerd;
 • Storend volume van radio, aanstootgevende kalenders en posters zijn niet toegestaan;
 • Personeelsvoorzieningen zijn goed onderhouden en schoon;
 • Er is aandacht voor de gezondheid. Al het personeel ondergaat een periodiek medisch onderzoek (PMO).

 

+