icon-arrow-right
HomeBewust bouwenSamen slimmer bouwen

Samen slimmer bouwen

Onder de noemer Samen Slimmer Bouwen introduceerden we eind 2012 het drieluik “BIM, Lean en Ketensamenwerking”, waarbij we als doel hebben kwaliteit te verhogen, faalkosten te drukken, doorlooptijden te verkorten, kennis te borgen en onderscheidend vermogen toe te voegen. Eigenlijk allemaal ingrediënten om de rendementen te verhogen en continuïteit te waarborgen.

Samen Slimmer Bouwen is ons antwoord op de veranderingen in de bouw. We zien de veranderingen als een kans om duurzamer, effectiever en efficiënter te werken. Een kans om voorop te lopen bij het bedenken van de antwoorden op vragen die aan onze sector gesteld worden. Een kans om de markt te bepalen. Een kans om onderscheidend te zijn en betere projecten te kunnen maken. Een kans op meer arbeidsvreugde. Een kans om succesvoller te zijn dan een ander. Een kans om iedere dag beter te zijn dan gisteren.


Na drie jaar zijn we al goed op weg. Maar we staan pas aan het begin. Dit is niet een project dat een keer klaar is. Dit is een nieuwe manier van werken. Zo gaan we het voortaan doen, en elke dag beter dan de dag ervoor! En we houden goed voor ogen wat onze doelen zijn: rendement en continuïteit.

 

Door het innoveren van processen bereiken we dat we over de hele linie van ons bedrijf faalkosten verminderen en efficiency en werkplezier verhogen.

+