icon-arrow-right
HomeProjecten Uitbreiding International School of Amsterdam

Uitbreiding International School of Amsterdam

Sportlaan 45, Amstelveen

Kondor Wessels Amsterdam heeft de nieuwbouw "Expansion'' voor ISA the International School of Amsterdam in Amstelveen gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen door Alberts, Van Huut & Partners architecten.

Het project betreft de uitbreiding van het bestaande schoolgebouw dat middels een verbindingsgang wordt verbonden met de bestaande school.

In tegenstelling tot het bestaande gebouw is de eerste bouwlaag, de subfloor geheel ondergronds. Daarop komen 3 verdiepingen met een ranke constructie van beton en staal met daarop een houten kapconstructie met groendak. De gevels worden gerealiseerd met HSB-elementen, houten kozijnen, metselwerk en gevelbetimmering. De binneninrichting wordt gerealiseerd middels systeembouw.

Naast slim materiaalgebruik, energie-efficiëntie en het beperken van de onderhoudskosten is flexibiliteit een zeer belangrijk thema, omdat ruimtes in de toekomst aan verandering onderhevig zullen zijn. Het project moet niet alleen leiden tot een mooi en duurzaam gebouw, maar zal tevens een ecologische waarde hebben in zijn omgeving.

Concurrent engineering

In de voorbereidingsfase gaan wij mensen wiens werk met elkaar verbonden is, bijeenbrengen. We plannen dagen rondom vooraf geïnventariseerde knooppunten, waarop alle engineers aanwezig zijn en laten ze net zo lang met elkaar overleggen, zaken afstemmen en deze punten direct uitwerken op hun pc totdat de details vaststaan en/of de tekeningen definitief zijn. 

In een traditioneel proces maakt een architect bijvoorbeeld werktekeningen van kozijnen. Echter worden deze werktekeningen door de timmerfabriek niet gebruikt om de fabriek aan te sturen. De werktekeningen worden eerst nog een keer zelf getekend in een eigen systeem. Dit komt er dus op neer dat hetzelfde kozijn twee keer getekend wordt. Dit soort situaties willen wij voorkomen met concurrent engineering.

Lean bouwen

Als bouwer van de nieuwbouw ‘'Expansion'' hebben wij een organisatie neergezet gebaseerd op lean bouwen. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met lean en zijn overtuigd dat het voor het project de Nieuwbouw ‘'Expansion'' ook een meerwaarde brengt.

Lean bouwen is een populair begrip in bouwend Nederland. Lean bouwen is echter meer dan alleen het toepassen van een aantal lean methodieken op projectniveau. In onze visie wordt bij lean bouwen gewerkt aan een lerende organisatie gebaseerd op een 7-tal aandachtsgebieden, te weten: klantwaarde, bewustwording, lean methodieken, communicatie, verbeterkoers, harde structuur en het toeleverend netwerk.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  International School of Amsterdam
 • Architect
  Alberts, van Huut & Partners B.V.
 • Constructeur
  Smit Westerman
 • Omvang
  ca. 7.300 m² bvo
 • Periode uitvoering
  12 maanden
 • Oplevering
  medio 2014
 • Projectcategorieën
  Utiliteitsbouw
  Nieuwbouw

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+