icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Grote Houtstraat 93, Haarlem

Herbouw Grote Houtstraat 93 Haarlem

De Grote Houtstraat in Haarlem is misschien wel de belangrijkste winkelstraat van de stad. Op een van de drukste delen van deze winkelstraat hebben wij de herbouw van een winkelpand in opdracht van DELA Vastgoed BV gerealiseerd.

Opdrachtgever
Dela Vastgoed B.V.
Architect
Bureau B+O Architecten B.V.
Constructeur
Alferink-van Schieveen
Omvang
ca. 2.000 m²
Periode uitvoering
19 weken
Oplevering
mei 2013
Grote Houtstraat 6

Het oude winkelpand is behoudens de authentieke voorgevel door de opdrachtgever gesloopt. De voorgevel stond volledig gestut met een tijdelijke staalconstructie waar omheen de nieuwe constructie is gebouwd. 

De herbouw betrof een winkelpand van ca. 2000 m² met een kalkzandsteen draagconstructie en staalplaatbetonvloeren over totaal 3-bouwlagen. De buitengevels die rondom de aansluitende belendingen resteerden werden of gemetseld of met gevelbetimmering afgewerkt. Binnen is het pand casco opgeleverd.

Grote Houtstraat 5

Het project diende 15 mei 2013 geheel gereed te zijn, zodat de winkelketen ZARA de diverse internationale afbouwers de afwerking, installaties en inrichting binnen korte tijd voor de opening kon laten realiseren. Deze opleverdatum vergde veel inzet van alle betrokkenen waarbij ook de benodigde buitenreguliere uren benut zijn.

Logistiek had het werk te maken met diverse beperkingen van het binnenstedelijk bouwen. Naast de zeer beperkte bouwplaats, beperkte de toegang tot de Grote Houtstraat zich tot enkele uren per dag. De bevoorrading van de overige winkels vond echter ook dagelijks in dezelfde uren plaats. Hijswerkzaamheden e.d. mochten alleen 's avonds plaats vinden. Samenwerking en afspraak vasthoudendheid waren dan ook elementaire uitgangspunten voor het welslagen van dit werk.